King Power
MahaNakhon Building
ตึกคิงเพาเวอร์ มหานคร

"ตึกมหานคร "
ชื่อนี้น้อยคนที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทตึกสูง ที่สูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน...แต่ภายใต้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ORC เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนั้น เพราะเป็นโครงการที่เราได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตและจัดส่งคอนกรีตให้กับทางโครงการฯ แต่เพียงผู้เดียว ด้วยข้อกำหนดที่ท้าทายทั้งเรื่องลักษณะพื้นที่, คุณภาพคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูง และควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ทางโครงการฯ เลือกเราไปตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ Onsite Mobile System 
การทำคอนกรีตกำลังสูงอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การควบคุมให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอนั้นเราเชื่อมั่นว่าทำได้ดีไม่แพ้ใคร

1/5
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

© 2019 by ORC PREMIER COMPANY LIMITED

Copyrights