Recruitment Center

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด หมู่บ้านทาวอินทาวน์ แยก  เลขที่  ซอยลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-559-3865 ต่อ 916

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถโม่ปูน ประจำโรงงานผลิตทั้งในส่วนแพล้นท์ทั่วไปและในพื้นที่ของลูกค้า ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่ผลิต

ผลิต, ควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องจักร อบรมณ์การผลิตโดยครูผู้ฝึกสอนของทางบริษัท ทำงานภายในแพล้นท์ผลิตตามกะที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพฝ่ายภาคสนามและสนับสนุน บริการตรวจสอบคุณภาพและเก็บตัวอย่างที่โครงการของลูกค้า พร้อมทดสอบคุณภาพในห้องแล็บ

สมัครงาน